*-* การสัมมนา ระบบ E-learning *-*
home
Your Account submit news forums statistics
  บุคคลทั่วไป: 1 สมาชิก: 0 ทั้งหมด: 1
  สมาชิกทั้งหมด: 30  สมาชิกคนล่าสุด  Kelly   [สมัครสมาชิก]
journals topics Downloads Search Top
  Welcome Anonymous 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม 47505 hits
· วิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ e-learning
· บทความเกี่ยวกับ E-Learning
<< พฤษภาคม 2016

อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
 
*-*

E-Learning
 

 
กระดานข่าว


 • ระบบ E-Learning
  • โครงการสัมมนาวิชาการ
  ไม่มีกระทู้สำหรับกระดานนี้

 • เกี่ยวกับเว็บ
  • กฎการใช้งาน
  กระทู้ใหม่  สถิติ   ล่าสุด 
  kkdd999 เมื่อ : 3   การดาวน์โหลด file ต่างๆ
   โดย : kkdd999   เมื่อ : Mon,20/10/2008(11:32)
  เข้าชม : 477
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 3
  kkdd999 เมื่อ : 3   การสมัครสมาชิก
   โดย : kkdd999   เมื่อ : Mon,20/10/2008(11:28)
  เข้าชม : 435
  ตอบ : 0
  admin เมื่อ : 3

  กระทู้ 2 | กระทู้และตอบ 2 | เข้าชม 912 | ตอบ 0 | สมาชิก  29
  กระดานข่าว | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ

 •  

    โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง E-learning กับการศึกษาในอนาค
  ข่าวสาร      โครงการสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  E-learning  กับการศึกษาในอนาคต หลักการและเหตุผลE-Learning คือ ระบบการเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางสามารถควบคุมลำดับชั้นของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบ การสื่อสารภายในห้องเรียนที่ไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่และระบบการประเมินผลก็เป็นไปอย่าง ตรงไปตรงมา   ในประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจ และ เริ่มต้นพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้นการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ความสะดวกและรวดเร็ว ความคงทนของข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการทำข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา   บทบาททางด้านการเรียนการสอน   E-learning เป็นการนำไอทีไปใช้ในด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพด้าน การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น  การนำมัลติมีเดียมาเป็นสื่อการสอนของครู/อาจารย์ ให้ผู้เรียน เรียนรู้ค้นคว้าด้วยตัวเอง ด้วยการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ก็ได้นำระบบการเรียนการสอนแบบ  E-learning  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นกัน  จากประโยชน์และประสิทธิภาพที่มากมายของ E-learning  ส่งผลให้มีการพัฒนาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนต่างๆมากมายอยู่เสมอและในทางกลับกันการจัดระบบการเรียนการสอนนี้ก็ยังคงประสบปัญหาอยู่ไม่น้อยดังจะสังเกตและเปรียบเทียบได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนผ่านระบบนี้กับการเรียนการสอนแบปกติ  ผู้ที่เรียนผ่านระบบ  E-learning   ยังคงประสบกับปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  การขาดความเอาใจใส่ต่อการเรียนและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน  หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ด้อยประสิทธิภาพก็ยังส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้  ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “E-learning  กับการศึกษาในอนาคต”  เพื่อศึกษาหาแนวทางและกระบวนการพัฒนาระบบ  E-learning  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในแง่ของการจัดการและประสิทธิภาพทางด้านการศึกษา 

     วัตถุประสงค์

      1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ  E-learning 

      2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-learning

      3. เพื่อศึกษาแนวโน้มของการจัดการศึกษาด้วยระบบ E-learning ในอนาคต

      4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ  E-learning  ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียนการสอนในอนาคต


   
     
  เป้าหมาย
        1. ผู้ร่วมการสัมมนาสามารถทราบถึงสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-learning 
        2. ผู้ร่วมการสัมมนาสามารถทราบถึงมูลเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ E-learning
        3. ผู้ร่วมการสัมมนาจะสามารถประเมินสถานการณ์ทางการศึกษาในอนาคต
        4. ผู้ร่วมการสัมมนาสามารถทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบ  E-learning ให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียนการสอนในอนาคต 

      กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา  ประมาณ 100  คน
         1. คณาจารย์ผู้สอนด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  40  คน
         2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน  30  คน
         3. นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาด้วยระบบ E-learning  จำนวน  30  คน 

       ระยะเวลาในการดำเนินการ
          โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง  E-learning  กับการศึกษาในอนาคต  มีระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างวันที่  12  สิงหาคม  -  31 ตุลาคม  2551   

      วิธีการดำเนินงาน
   
          โครงการสัมมนาวิชาการ  เรื่อง  E-learning  กับการศึกษาในอนาคต  เป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ผู้ร่วมสัมมนาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาที่_______________ 
              1. เขียนโครงการ
              2. สร้างเว็บบอร์ดการสัมมนา
              3.เริ่มการสัมมนา4.สรุป   

       ผู้รับผิดชอบโครงการ
   
                
  นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 
                   1.สมปราชญ์ ยิ่งหาญ
                   2.จักรพงษ์  วารี
                   3.กฤษฎากร แก่นดี                          ผู้อนุมัติโครงการ
    (                                  )
                                           ดร.ประชิต   อินทะกนก
                                             คณบดีคณะครุศาสตร์

  *สามารถดาวน์โหลด file เอกสารที่นี้ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด


  ข่าวสาร :: ผู้บันทึก admin เมื่อ อาทิตย์ 19 ต.ค. 08@ 23:50:21 EDT (1604 ครั้ง)
  การจัดการสัมนาในครั้งนี้

  ดีเยี่ยม
  ดี
  พอใช้
  ควรปรับปรุง  ผลสำรวจ
  แบบสำรวจอื่นๆ

  จำนวนผู้ลงคะแนน: 5
  คำแนะนำ: 16
  นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ

  นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ

  ---

  นายจักรพงษ์ วารี

  นายจักรพงษ์  วารี

  ---

  นายกฤษฎากร แก่นดี

  นายกฤษฎากร แก่นดี
   
  .:: Theme by Chicago Cleaning service ::.

  จัดทำโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


  webmaster@eleaning.net23.net

  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที